Dolnośląska
Federacja na rzecz Rodziny

Działamy na rzecz dolnośląskich rodzin!

Dolnośląska Federacja na rzecz Rodziny (dalej również: DFR) to projekt, który poprzez zaangażowanie społeczne ma zakotwiczyć młodych i młode rodziny w swoich społecznościach lokalnych. Poprzez zaangażowanie w poprawienie własnego środowiska – przestrzeni legislacyjnej, otoczenia instytucjonalnego, środowiska naturalnego – rodziny zwiążą się ze swoją „małą ojczyzną”. Chcemy zwiększyć zaangażowanie obywateli zrzeszonych w ramach organizacji pozarządowych na rzecz rodziny.

Chcemy pokazać młodym, że zaangażowanie w lokalne społeczności to droga do realnego wpływania na otaczającą rzeczywistość. Poprzez te działania chcemy wytworzyć wśród odbiorców narzędzia, kompetencje do aktywnego włączania się w istniejące organizacje społeczne oraz do tworzenia nowych – miejsc spełniania aspiracji życiowych, miejsc włączania się w lokalna politykę, w końcu miejsc wykuwania strategii i idei dla własnego regionu.

Rodzina na pierwszym miejscu!

Dolnośląska Federacja na rzecz Rodziny ma na celu skonsolidowanie dotychczasowych działań i istniejących już organizacji pozarządowych w jeden podmiot. Chcemy, aby głos organizacji, w których celach statutowych i faktycznych działaniach dobro rodziny postawione jest w centrum, był lepiej słyszalny, skutecznie artykułowany, docierał do decydentów.

Dołącz
do Federacji

Jeśli pragniesz rozwijać swoje umiejętności, uczestniczyć oraz współtworzyć inicjatywy, poznawać ciekawych ludzi, rówieśników, dołącz do zespołu Federacji! Szukamy ludzi pełnych pasji, lubiących wyzwania, gotowych współtworzyć i pomagać w realizacji projektów na rzecz rodziny.

Dołącz do nas