Opis projektu

„Rodzina w Centrum” realizowany w ramach konkursu „Po pierwsze Rodzina!” edycja I 2020 r. , który organizowany był przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (Biuro Pełnomocnika Rządu ds. demografii) to projekt, który miał na celu zintegrowanie środowiska rodzin w szczególnym czasie ich życia. Decyzje podejmowane na początku wspólnej ścieżki, mają kluczowe znaczenie nie tylko dla tej konkretnej nowozałożonej komórki społecznej, ale również dla całego społeczeństwa, które tworzą. Rodzina w centrum to otoczenie podstawowej komórki społecznej wszechstronną opieką, celem stworzenia optymalnych warunków dla jej budowania, rozwoju i nieustannego wzrostu. Rodzina w centrum to skupienie wszystkich wysiłków społecznych na wytworzeniu pewnego pozytywnego klimatu dla opowiedzenia się za życiem w małżeństwie, za afirmowaniem rodziny jako miejsca twórczego, rozwojowego, dającego solidną podstawę dla zafunkcjonowania w społeczeństwie. To również bieżące wspieranie rodzin w zapewnieniu zaspokojenia wszystkich potrzeb, nie tylko pierwszego rzędu, ale również zapewnienie nabycia narzędzi do utrzymywania zdrowia wszystkich członków rodziny w należytym zdrowiu fizycznym i psychicznym.

Najnowsze projekty Stowarzyszenia