10 grudnia 2023

Spotkanie pt. Pierwsza pomoc dla dzieci 10.12.2023 r.

10.12.2023 r. zorganizowaliśmy cykl warsztatów dla młodych rodziców. W trakcie spotkania odbyły się szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla dzieci i fizjoterapii dziecięcej. Ponadto dyskutowano o wyzwaniach z jakimi borykają się młodzi rodzice.

 

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030