26 listopada 2023

Spotkanie Młodych

25 listopada zorganizowaliśmy spotkanie dla młodych. Było to połączenie wykładu i rozmów o zaangażowaniu społecznym i wyborze drogi życiowej, a także części integracyjnej. Młodzi mieszkańcy dolnego śląska bardzo chętnie uczestniczyli w każdym z punktów programu.

 

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030