Nazwa programu: Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
Nazwa zadania publicznego: Dolnośląski Omnibus.
Wartość finansowania lub dofinansowania i całkowita wartość zadania publicznego: 275000.00 zł.
Opis zadania publicznego: Projekt zakłada organizację konkursów edukacyjnych z wiedzy o społeczeństwie, seminaria dla młodych, animowanie młodych w regionie oraz bezpłatne szkolenia z ekspertami z różnych dziedzin oraz wychowanie w duchu patriotycznym i obywatelskim