6 grudnia 2023

Konkurs Misyjny 2023

W miesiącach wrzesień – grudzień zorganizowaliśmy konkurs misyjny, którego głównym celem było zachęceni młodych osób do służby dla społeczeństwa i wolontariatu. Młodzi uczestnicy inspirowali się znanymi osobami, które poświęciły swoje życie, troszcząc się o ubogich i potrzebujących. W konkursie wiedzy, literackim i plastycznym wzięło udział 181 osób z 25 szkół na dolnym śląsku.

 

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030