6 września 2023

6 września 2023 spotkanie małżeństw

Dnia 16 września 2023 roku miało miejsce inspirujące spotkanie z małżeństwem Aleksandrą i Michałem Mastalerzami. Głównym celem tego wydarzenia było podzielenie się bogatym doświadczeniem związanym z trudnościami, z jakimi borykają się młode małżeństwa, a także zwrócenie uwagi na szanse, jakie te wyzwania generują.

W trakcie spotkania poruszono różne kwestie, takie jak komunikacja, budowanie zaufania, radzenie sobie z konfliktami oraz znaczenie wspólnych celów. Spotkanie zakończyło się sesją pytań i odpowiedzi. Całe wydarzenie pozostawiło uczestnikom wiele myśli do przemyślenia i inspiracji do działania.

 

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030